Víceúčelové hřiště Horní Újezd

Novinky - červenec 2019:

Po několika neúspěšných žádostech o dotace nyní dochází k přepracování projektu a dokumentace za účelem značného ponížení nákladů. Hřiště bude zmenšeno na 43 m x 22 m, vypuštěny opěrné zídky, napojení světle z veřejného osvětlení, změna oplocení na drřevěný spodek a nad ním ochranné sítě. O dalších krocích či posunech budeme informovat.

Novinky - listopad 2016:

Dne 29.11.2016 jsme odeslali žádost o dotaci na víceúčelové hřiště pod názvem "Stavební úpravy tréninkové plochy na multifunkční hřiště", a to z MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) - Podpora materiálně-technické základny sportu 2017. Podání žádosti předbíhala poměrně náročná a složitá administrativa, která se nám snad vyplatí. Novinkou je, že žadatelem je přímo TJ Sokol Horní Újezd, ne Obec Horní Újezd. Rozhodnutí o tom, zda nám byla dotace přidělena, bychom měli obdržet do konce února 2017.

Historie záměru:

Víceúčelové hřiště bylo v návrhu již v roce 2009, kdy byla vypracována projektová dokumentace, kterou si zadala Obec Horní Újezd. Bohužel se nepodařilo najít vhodný dotační titul s nízkou spoluúčastí investora. V tomto roce bylo z naší strany po dohodě se zpracovatelem dokumentace zjištěno, že je možnost získat vhodnou dotaci z MŠMT (ministertstvo školství a tělovýchovy) ve výši cca 80 % celkových nákladů, ovšem za předpokladu, že investorem a žadatelem bude sportovní organizace, v našem případě tedy TJ Sokol Horní Újezd. Po dohodě a žádosti na obec bylo při veřejném zasedání zastupitelstva projednáno a schváleno přepracování projektové dokumentace, které zafinancuje obec Horní Újezd a která bude předfinancovát případnou spoluúčast či poskytne TJ půjčku. Samozřejmostí bude nájemní smlouva apod., jelikož dotčený pozemek je samozřejmě ve vlastnictví obce. Dokumentaci bylo nutné přepracovat vzhledem k novým novelizacím zákonům vyhláškám a požadavkům na dokumentace vzhledem k tomu, že byla zpracována v roce 2009 a také z důvodu snížení nákladů. Vysoké náklady, které se pohybovaly v roce 2009 okolo 5 mil. a nyní již okolo 7 miliónů vyplývaly z velkých rozměrů hřiště (uvažovalo se s velkými rozměry okolo samotné hřiště ještě uvnitř oplocení za účelem přítmnosti přihlížejících uvnitř oploceného hřiště a za účelem možnosti odlizení sněhu na strany při velkých sněhových nadílkách. Z tohoto důvodu se boční strana hřiště směrem k Drholci a boční strana směrem ke kabinám dostaly do svahu, kde byly za tímto účelem navrhnuty opěrné zídky. Součástí projektu bylo také prakticky po celé délce boční stěny a vedlejší příjezdové cesty parkoviště. Z těchto důvodů se náklady vyšlhaly takto vysoko. Dalšími důvody jsou zemní práce - nerovný stávající terén a zajištění kvalitního odvodnění terénu i vzhledem k existenci svahů - tomutro se ovšem nevyhneme i v nové přepracované dokumentaci. Nyní jsme již ve fázi, kdy byly odsouhlaseny nové rozměry hřiště 44 x 28 m (hliníkové branky  5 x 2 m), samotné hřiště pro malou kopanou je 40 x 24 m, přičemž za všemi postraními a brakovými čarami a bude k oplocení volný prostor 2 m. Hřiště na malou kopanou by mělo být využívání v zimních měsících při nepřízni počasí, kdy není možno používat přírodní travnaté hřiště. Jinak by mělo sloužit především na tenis, volejbal a nohejbal. Na tyto sporty bude provedeno lajnování, přičemž budou ještě na šířku hřiště osazeny 2 basketbalové koše. Sloupky pro síť budou teleskopické - zasouvací do umělého povrchu se zaslepenými otvory. Spodní část oplocení bude na dvou stranách - krátká boční směrem k hřišti a dlouhá boční směrem k Drholci provedena vzhledem ke svahům provedena ze zídky a horní část ze svařovaných pozink. plotových profilů Axis, další 2 strany budou provedeny pouze ze svařovaných profilů, a to z toho důvodu, aby bylo bezúdržbové a z důvodu výdrže. Vzhledem k případné hlučnosti a poškození oplocení či míčů bylo navrženo osazení předsazených sítí za branky pro tlumení nárazů míčů, ověem úplné bezhlučnosti na hřišti se nevyhneme, ale takto je to i na jiných hřištích. Osvětlení bude zajištěno 4 rohovými sloupy se silnějším osvětlením 200 luxů. Umělý povrch E-Grass 15 s křemičitým vypem, který je univerzální pro tenis i malou kopanou bude po celém prostoru po oplocení - původně po stranách zámková dlažba. Umělý trávník třetí generace by totiž vylučoval tenis a např. tartan a podobný povrch jako v Osíčku na koupališti je v zimních měsících při mokru, sněhu a námraze nehratelný. Ze zámkové dlažby bude proveden přístupový chodník v šířce 2,5 m (vchodvá branka šířky 2,5 m (i z důvodu vjetí stroje na údržbu, která se provádí cca 1 x za 5 let), který je doprava rozšířen na zpevněnou plochu ihned vedle oplocení, kde bude možnost přezutí na dvou lavečkách, aby se na hřiště nedostávala nečistota. Na přístupový chodník by mělo v budoucnosti navazovat dříve uvažované parkoviště, o jehož vybudování se bude snažit obec z nějakého dalšího dotačního titulu. Pod textem zveřejňujeme půdorys či situace umístění hřiště, a to jak původní či nyní nově navržené a obrázky podobných hřiští a materiálů. Vše ovšem záleží na úspěšnosti při žádosti o získání dotace. 

Náš orientační zákres do letecké a katastrální mapy pro Vaši představu:

Původní půdorys hřiště  z r. 2009:

Průběžný mezinávrh v tomto roce:

Konečný návrh ze srpna roku 2014:

Příklad budování podobného hřiště v obci Lazníčky (mezi Přerovem a Lipníkem n/B), kde žadatelem byl sportovní klub LaSK Lazníčky, kde jsme telefonicky získávali informace, zkušenosti a reference:

lask.webnode.cz/budovani-hriste/

Příklad budování hřiště v obci Zborovice (za Kroměříží), kde žadatelem byla TJ Pilana Zborovice, kde jsme také telefonicky získávali informace, zkušenosti a reference:

www.ekkl.cz/viceucelove-hriste-----zborovice

 

https://fkhujezd.webnode.cz/